17.19

CARA MASUKNYA SETAN KEDALAM HATI MANUSIA

CARA MASUKNYA SETAN KEDALAM HATI MANUSIA

Alloh ta'ala menyebutkan dalam Al Qur'an mengenai syaiton bukan main banyaknya, dan diulangi selalu dalam beberapa surat Al Qur'an hal ini bertujuan untuk memperingatkan umat manusia betapa bahaya dan hebatnya godaan dan rayuan syaiton ini untuk menggelincirkan umat manusia dalam kehancuran. Karena itu manusia harus mengambil perhatian yang sungguh sungguh terhadap serangan syaiton ini.

Syaiton nyata nyata pandai menyelundup masuk dalam hati manusia, mereka menunggu  lengah dan terbukanya pintu hati manusia. Ketika hati kita lengah dan kurang waspada maka dengan leluasa syaiton akan bebas masuk kedalam tubuh kita. Jika syaiton sudah masuk dalam hati kita, pengaruh jahatnya akan mempengaruhi perbuatan kita. kita akan dengan mudah diajak untuk melaksanakan perbuatan yang melanggar agama, berbuat kefasikan dan kemunkaran.

oleh karena itu kita harus tahu dan waspada pintu - pintu mana saja yang menjadi jalan tol bagi syaiton untuk masuk kedalam tubuh manusia. Jalan atau pintu masuk setan kedalam tubuh manusia adalah sebagai berikut:

1. lemah jiwa

2. Putus harapan

3. Putus asa

4. Angkuh

5. Gembira tak terbatas

6. Ujub ( heran pada diri sendiri )

7. Bermegah-megahan,

8. Aniaya

9. Curang

10. Ingkar pada kebenaran

11. Tidak tahu terimakasih

12. Tergesa-gesa

13. Sempit d

14. Kurang panjang akal

15. sukar berbuat baik

16. Bakhil pada harta

17. Loba /tamak

18. Pembantah

19. Pamer

20. Bimbang Pada kebenaran

21. Ragu ragu pada petunjuk baik

22. bodoh

23. lalai pada kekurangan diri

24. Suka keras diwaktu berbantah/berdebat

25. Tertipu perasaan diri sendiri / GR

26. Berpura-pura

27. gelisah

28. Keluh kesah

29. Enggan membantu

30. lari dari kebenaran

31. Menentang kekuasaan tuhan

32. Durhaka kepada bapak dan ibu

33. Melampaui batas

34. Terpesona oleh kaduniaan

35. Cinta harta


Itulah penyakit penyakit hati dan jiwa dan dengan melalui lubang lubang itulah syaiton memasukkan jarum berbisanya kedalam batin manusia, agar hancurlah segi-segi kehidupan lalu digoyahkan usahanya yang semula ditunjukkan kearah keutamaan dan kemuliaan kemudian dibelokkan kearah yang merupakan perlawanannya,

Untuk itu kita harus mempersiapkan diri menutup pintu - pintu yang digunakan syaiton masuk kedalam hati dan jiwa kita dengan jalan menghilangkan semua sifat - sifat seperti diatas dalam hati kita. Hanya dengan itulah kita bisa selamat dari belitan  belitan syaiton. sehingga kita bisa dengan mudah melaksanakan ibadah dengan terbebas dari godaan syaito dalam hati kita.

0 komentar:

Posting Komentar